TULLEMANS
WIJ LEVEREN IN HEEL EUROPA

Maasbracht wil een duurzaam tankstation voor schepen in de haven

8 november 2021
TULLEMANS maakt zich klaar voor de (duurzame) toekomst

Nieuwsbericht:

MAASBRACHT WIL EEN DUURZAAM TANKSTATION VOOR SCHEPEN IN DE HAVEN.

Het bedrijf Tullemans Oliehandel uit Maasbracht krijgt ruim 1 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie in Brussel. Met deze subsidie kan de onderneming een onderzoek beginnen naar de ontwikkeling van een zogenaamde Clean Energy Hub in de haven van Maasbracht. Tevens wil men met een gedeelte van de subsidie onderzoeken hoe de haven kan bijdragen aan een schonere scheepvaart. Tullemans BV Heeft voor dit omvangrijke onderzoekstraject de dochtermaatschappij Revitalisering Binnenhaven Maasbracht BV opgericht. De provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat ondersteunen dit onderzoeksproject, dat ongeveer 3 jaar in beslag zal nemen.

ENERGIEBRONNEN

Een Clean Energy Hub is zoals men dat in Maasbracht wil realiseren is een tank, laad- en bunkerstation. Dit tankstation voor de toekomst kan binnenvaartschepen bevoorraden met een aantal duurzame energiebronnen CNG, LNG, elektriciteit, biodiesel en misschien ook waterstof. Het ligt in de bedoeling, dat het toekomstig tankstation van Tullemans BV ook serviceconcepten gaat aanbieden ombouw van scheepsmotoren naar euro 6, reparatie, nieuwbouw van CNG, LNG, waterstof schepen.

Jan-Karel Konings van Blueports, een samenwerkingsverband van 14 havens in Limburg legt uit: ‘’Met die Clean Energy Hub in Maasbracht willen wij mede zorgen voor een schonere scheepvaart. Dit gebeurt landelijk in een programma waarin een aantal provincies zoals Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Pro Rail, de Topsector Logistiek en het Havenbedrijf Rotterdam vertegenwoordigd zijn. Vanuit dat programma verzorgen voornoemde instellingen een aantal acties. Een van die acties is het realiseren van 7 Energy Hubs in Nederland. Als Blueports zijn we bezig met de “modal shift” in Limburg. We willen zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg en het goederenvervoer naar het water krijgen. Er zijn veel subsidieregelingen die dat streven ondersteunen. Dan heb je op het water ook schone schepen nodig. Het is voor ons een grote uitdaging om in de komende jaren zoveel mogelijk geld te investeren in schone scheepvaart, omdat we via het water veel meer gaan vervoeren. Maasbracht is van oudsher voor de binnenvaart het tankstation in Limburg. Vandaar”.

Blue Ports Limburg ziet in Tullemans Oliehandel de perfecte partij om kartrekker te zijn van deze operatie in Maasbracht. Het bedrijf ligt op een strategische locatie aan de druk bevaren Maasroute in het zuiden van Nederland.

Ondernemer Carin Tullemans van de gelijknamige oliehandel in Maasbracht zegt: ‘’Wij zijn 2 jaar geleden door Theo Heinink van de provincie Gelderland benaderd. Hij zocht in Nederland naar 7 bedrijven, die in aanmerking konden en wilden komen voor Clean Energy Hub. Verdeeld over het watergebied en de Goederenstroomcorridors. Wij zijn met een plan gekomen en dat is uiteindelijk goedgekeurd. Op deze wijze zijn we in de running gekomen voor het hele gebeuren”.

Tullemans Oliehandel BV wil niet alleen een bunkercentrum voor schippers zijn, maar ook in de toekomst een servicepunt voor reparatie, ombouw en nieuwebouw schepen naar CNG, LNG, waterstof. Het is al een vergunde locatie voor bilge, verf- en oliehoudend afval en overslag van goederen batterijen. Ook huishoudelijk afval kan hier door schippers afgegeven worden. En het is het inzamelpunt voor bedrijfsafval van scheepsreparatiebedrijven in de regio Midden-Limburg.

OVEREENKOMST

Carin Tullemans zegt: ‘’Wij hebben inmiddels de subsidieovereenkomst gegund gekregen. Met de aanvraag voor de Europese subsidie zijn we geholpen door PNO Consultants uit Rijswijk. Wij gaan ons plan verder ontwikkelen. De eerste onderzoeksfase komt eraan: Welke behoeftes zijn er? Welke vergunningen zijn er nodig? Het bedrijf M-Tech uit Roermond hebben we ingehuurd voor de begeleiding op het traject van bestemmingsplannen en vergunningen”.

Maarten Mertens van de gemeente Maasgouw vertelt: ‘’De realisatie van de Clean Energy Hub is een project van “Revitalisering binnenhaven Maasbracht BV “en het projectmanagement is in handen van die BV. De onderzoeken worden in opdracht van de BV uitgevoerd. Gemeente Maasgouw, Rijkswaterstaat en de provincie Limburg steunen dit initiatief en hebben een faciliterende en toetsende taak. Tullemans Oliehandel is geselecteerd op wat ze nu al doen. De selectie van de subsidie is streng en het project in Maasbracht scoorde erg hoog. Mevrouw Carin Tullemans staat er zelf positief tegenover. Alles bij elkaar genomen is het voor mij een vrij logische stap op weg naar een Clean Energy Hub.”

Mertens vervolgt: ‘’De onderzoeksfase loopt tot 2025. Volgens de globale planning worden de meeste onderzoekstudies in 2022-2023 uitgevoerd en in de periode 2023-2-24 volgt het traject van de ruimtelijke ordening en het vergunningstraject. De subsidie van 1 miljoen euro wordt ingezet voor de onderzoeksfase. We staan nog helemaal aan het begin van de nog uit te voeren onderzoeken. Die vormen de basis van de procedure en de noodzakelijke vergunningen. Het schoner transport over water wordt met name gerealiseerd door de aanleg van de Clean Energy hub en de aanleg van walstroom in de haven van Maasbracht.

De gemeente Maasgouw is nauw betrokken bij de subsidieaanvraag. De infrastructuur van het havengebied moet worden aangepast en vergunningen, veiligheid en omgevingsplannen vraagt specifieke kennis. Het project heeft grote impact op het hele havengebied. De gemeente geeft de ondernemers in de omgeving de mogelijkheid om te bekijken hoe zij een steentje kunnen bijdragen om de haven duurzamer en toekomstbestendig te maken.

Mertens: ‘’Tijdens de inventarisatie kunnen bedrijven wellicht nog ideeën aandragen. Ik kan mij voorstellen dat behalve de Clean Energy Hub ook een omslag gemaakt moet worden door de schippers zelf. De schepen moeten omgebouwd en aangepast worden voor die nieuwe brandstoffen. Ik verwacht, dat de scheepsbouwwerven en scheepsreparatiebedrijven hier een belangrijke rol in krijgen.”

Jan Karel Konings concludeert: “De ambitie om in onze waterrijke provincie een schoon tankstation voor de scheepvaart te realiseren past perfect in de gedachte achter Blueports Limburg. Binnen de gedachte is de Clean Energy Hub van Maasbracht uniek, omdat onderzocht gaat worden of ook auto’s en fietsen er opgeladen kunnen worden of van brandstof kunnen worden voorzien.”

De scheepvaart verduurzaamt de komende jaren verder en het is de bedoeling dat Nederland in totaal 7 Clean Energy Hubs krijgt. De kans dat een daarvan in Maasbracht komt te liggen is met de toekenning van deze subsidie een grote stap dichterbij gekomen.
 
« Terug naar overzicht